Regler og retningslinjer

Regler og retningslinjer

REGLER OG RETNINGSLINJER FOR FURESØ CYKLE CLUB

Furesø Cykle Club ønsker, at klubbens medlemmer får så gode cykeloplevelser som muligt. Dette opnås bedst, hvis sikkerheden er optimal, de sportslige/motionsmæssige udfordringer er tilpasset individuelle målsætninger, og det sociale samvær er positivt.

Derfor har vi opstillet nogle retningslinjer for fællesskabet i klubben.

Sikkerhed

Den kørselsmæssige sikkerhed skal absolut prioriteres højt. Alvorlige ulykker skal for alt i verden undgås. Derfor skal nedenstående regler overholdes af alle:


Færdsel:

• Færdselsloven skal altid overholdes.

• Vi kører på cykelstien, hvor sådanne forefindes

• Vi kører ikke over for rødt, heller ikke, hvis det ”kun” er et højresving

• Der køres max 2 ved siden af hinanden, og der køres én og én ved dobbeltoptrukne linjer og på smalle veje.

• Holdkaptajnens anvisninger følges altid under turen.

• Undlad provokationer af bilister eller andre. • Kør med omtanke og vis hensyn.


Udstyr:

• Cykelhjelm er påbudt ved træning.

• Triatlonstyr er forbudt ved træning.


Tegngivning:

• Giv tegn i god tid ved forhindringer forude f.eks. huller i vejen, holdende biler m.v.

• Giv tegn i god tid ved kryds og lav opsamling, hvis ikke alle er kommet med over.

• De forreste ryttere advarer mod biler forfra, og de bagerste ryttere advarer mod biler bagfra.


Socialt samvær 

Ved træning og fællesture kører vi i grupper, der hjælper og støtter hinanden, og hvor alle tager ansvar for et godt socialt miljø.

• Vi samler op efter bakker, der skal stoppes eller vendes om og ikke bare rulles vide-re.

• Hvis én på holdet har defekt, efterlades vedkommende ikke alene. En del af holdet kan dog køre 5 minutter frem og herefter vende.

• Ingen overlades til sig selv ude på ruten.

• Alle medvirker til, at nye medlemmer føler sig velkommen i klubben.

• Nye ryttere tildeles fast makker de første par træninger til hjælp, vejledning og sel-skab

• Hold naturen ren – smid eller efterlad ikke affald af nogen art i naturen.

• Sig til, hvis du bliver træt, der er altid hjælp at hente. Hvis du slipper gruppen og kører alene, så giv besked.

• Vis hensyn.


Ruter


Ruterne for træning fremgår af Opslagstavlen på Holdsport, så man på forhånd ved, hvilken rute der skal køres.


Ved træningsstart


Når vi mødes til fællestræning gælder følgende regler: • Sæt dig ind i, hvilken rute der skal køres. • Ruterne er nøje valgt af vores ruteudvalg og er ikke et diskussionsoplæg. • Mød op i god tid før start. • Find ud af hvem der er din holdkaptajn. • Holdene må ikke overstige 15 ryttere. • Holdene sendes afsted med ca. 3 minutters mellemrum.


Træningshold


For udendørssæsonen 2020 gælder nedenstående holdopdeling:


Uden holdkaptajn:


Gruppen består typisk af rutinerede ryttere, som har fokus på tempo, interval og længdetræning. Turene køres typisk med et gennemsnit på 34 km/t.


Der bliver naturligvis taget hensyn til den enkelte, men det kan forekomme, at ikke alle nødvendigvis kommer sammen hjem.


Med holdkaptajn:

Struktureret træning på fastlagte ruter. Turene varierer alt efter kaptajn og rute, og det sikres, at alle kører sammen ud og hjem.
Turene varierer bl.a. med intervaller og tempotræning, hvor der er opsamling på aftalte steder på ruten. Der tages hensyn til den enkelte rytters formåen, og det sikres, at alle får en god oplevelse og noget ud af træningen.


Turene køres typisk med et gennemsnit på 30 km/t over en distance på min. 50 km.


Træningstidspunkter


Tirsdage og torsdage kl. 17.30 fra Annexgården, Skandrups Alle, Hareskovby, 3500 Værløse.


Man skal tilmelde sig træning på Holdsport.


Bestyrelsen, juni 2020