Bestyrelse

Profiler

Bestyrelsesmedlem
Rune Drews Jacobsen
93 93 65 31
Profile Image
Formand
Martin Højgaard
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Allan Klang-Wisén
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Klaus Langberg
Profile Image
Suppleant
Dan Dyfort Jønsson